Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een woning is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van de woning. Het energielabel geeft u deze informatie. Verkopers en verhuurders zijn verplicht een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

Vanaf 1 januari 2008 moeten woningeigenaren bij verkoop van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper. Het energielabel geeft inzicht hoe energiezuinig een woning is. Het energielabel geeft informatie over de zuinigheid van de installaties voor warm water, verwarming, ventilatie en de mate van isolatie van de wanden, het dak en de vloer. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Hogere verkoopprijs
Zowel voor de verkoper als de koper is het energielabel waardevolle informatie, want hoe energiezuiniger de woning, hoe gezonder, goedkoper en comfortabeler het wonen is. En dus: hoe meer uw huis waard is

Goed geïsoleerde woningen leveren bij verkoop structureel meer op dan slecht geïsoleerde woningen. Het verschil in verkoopprijs kan oplopen tot meer dan 30%, als uw woning een energielabel B of C heeft. Het loont dus de moeite om te investeren in energiezuinige maatregelen.

Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken onderzocht in 2008 de verkoopprijzen van 4.000 woningen. De verkoopgegevens van het Kadaster werden vergeleken met de energielabels van Agentschap NL. Het prijsverschil tussen woningen met een energielabel B of C en woningen met een F- en G-label, kan oplopen op tot meer dan 30%.

Hoe energiezuinig is uw woning?
Met deze nieuwe verplichting is het voor huiseigenaren extra aantrekkelijk te investeren in goede isolatie en energiezuinige installaties. De te maken kosten zijn ruim terug te verdienen, doordat er aanzienlijk valt te besparen op de maandelijkse energiekosten. In combinatie met goede ventilatie woont u gezonder en comfortabeler en helpt u bovendien mee het milieu te sparen en klimaatverandering tegen te gaan.

Een Energielabel of  EPA Maatwerkadvies aanvragen
Wilt u aan de minimale verplichting voldoen en alleen weten in welke energieklasse uw woning valt, dan is een energielabel daarvoor zeer geschikt. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreider onderzoek, waarmee u inzicht krijgt in het energieverbruik en de bouwkundige staat van uw woning. Met dit maatwerkonderzoek krijgt u een nauwkeurig beeld van de energie besparingsmogelijkheden van uw woning. Daarnaast geeft het maatwerkonderzoek een overzicht van de kosten van mogelijke verbetermaatregelen met de daarbij behorende terugverdientijden.

In 2010 zijn maatregelen genomen om het energielabel te verbeteren. De eisen voor het opnemen van een gebouw (door een gecertificeerd energielabeladviseur) zijn aangescherpt. Verder is de controle op de adviseurs strenger geworden, net als de sancties als ze niet werken volgens de eisen.

BloemVastgoed is als partner van BuildingLabel.com gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelings-richtlijn (BRL) 9500 deel 1 woningbouw en het NL/EPBD procescertificaat.

Opmaken van het energielabel of maatwerkadvies
Voor het opmaken van een energielabel zal Sander Bloem als gecertificeerd adviseur bij uw woning langskomen voor een opname. Tijdens de opname wordt samen met u de hele woning doorgenomen. Wanneer u de beschikking heeft over bouwtekeningen zullen zal ik u vragen deze bouwtekeningen tijdelijk mee te mogen nemen.

Na afloop van de opname werk ik de gegevens op kantoor verder uit. U ontvangt het energielabel binnen één week per post of indien gewenst als PDF-bestand.

Een EPA-maatwerkrapport biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.
Er zijn enkele overeenkomsten tussen het energielabel en het EPA-maatwerkadvies, maar ook behoorlijke verschillen. Heel globaal geschetst kunnen we zeggen, dat het EPA-maatwerkadvies een verdieping is van het energielabel. Een maatwerkadvies wordt geleverd inclusief het wettelijk verplichte energielabel.

Prijzen energielabel

De prijs van een energielabel begint bij € 175,– inclusief BTW en voorrijkosten, voor woningen tot maximaal 600 m3. Daarboven wordt een toeslag berekend van € 25,– per 100 m3.

Korting*: appartementeigenaren ontvangen € 25,– korting.
Korting*: woningeigenaren die een bouwkundige tekening kunnen overleggen ontvangen € 25,– korting.

Prijzen maatwerk

Prijzen voor een EPA-maatwerkadvies begint bij € 295,– inclusief BTW en voorrijkosten, voor woningen tot maximaal 600 m3. Daarboven wordt een toeslag berekend van € 25,– per 100 m3.

Korting*: appartementeigenaren ontvangen € 25,– korting.
Korting*: woningeigenaren die een bouwkundige tekening kunnen overleggen ontvangen € 25,– korting.

Beheerders of eigenaren (woningcorporaties, institutioneel beleggers of particuliere verhuurders) van vastgoed kunnen contact opnemen voor een afspraak, zodat er een prijs kan worden afgestemd specifiek op de vastgoed portefeuille.

Voor het aanvragen van een energielabel of een EPA-maatwerkadvies, kunt u gebruik maken van het invulscherm waarna binnen 24 uur contact met u opgenomen wordt. Een afspraak voor een energielabel of maatwerkadvies wordt indien gewenst ook ’s avonds en in het weekeinde door mij uitgevoerd.