Taxaties

Bedrijfspand

Een goede taxatie kan voor u het verschil maken. Door de beweging in de vastgoedmarkt is er meer dan ooit behoefte aan betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige taxatie. De taxateurs van BloemVastgoed hebben meer dan 10 jaar ervaring en zijn in staat objectief en betrouwbaar een taxatierapport op te stellen volgens de richtlijnen van European Valuation Standards (EVS), en het NRVT reglement voor Bedrijfsmatig Vastgoed.

BloemVastgoed heeft de mogelijkheid uw taxatierapport uit te werken bij het Taxatie Management Instituut (TMI). De taxatie is hiermee volledig onderbouwd, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de markt en wordt daarmee geaccepteerd door alle grote banken en geldverstrekkers.

BloemVastgoed werkt als business partner samen met Property Value Consultants, de heer J. (Jef) E.A. Folkers RTsv RMT MRICS RRV. Deze samenwerking draagt bij aan het leveren van hoogwaardige en betrouwbare taxaties.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Taxatie voor een financiering

Deze taxatie heeft u nodig bij de financiering van de aankoop van een bedrijfspand. Uiteraard geldt deze taxatie ook als u een bestaande financiering oversluit of uw huidige bedrijfspand gaat verbouwen is deze vorm van taxatie geschikt.

Taxatie voor een aankoopbeslissing

Als u overweegt een bedrijfspand, kantoor of winkel te kopen dan kan deze taxatie inzicht geven in de waarde en mogelijkheden, bijvoorbeeld de bestemming, van het object. Hierdoor heeft u een houvast en kan het bijdragen aan uw beslissing of het object voldoet aan uw wensen, uw verwachtingen van de prijs, grootte en de kwaliteit.

Taxatie voor een verkoopbeslissing

Net als bij een taxatie voor een aankoopbeslissing is het bepalen van een goede marktwaarde essentieel. Een onderbouwing van de waarde vormt de kern van de taxatie. Vaak geldt de waarde als essentie, maar deze waarde is een logisch vervolg van een goede onderbouwing en kan het verschil maken in uw keuze.

Taxatie voor de WOZ waarde

De WOZ-waarde van uw bedrijfsobject is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking van de waarde in een bepaald jaar wordt de waardepeildatum van 1 januari van het voorgaande jaar gebruikt. Deze WOZ waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente en is een grondslag voor vele belastingen. Bezwaar maken en het object taxeren kan u helderheid en zekerheid geven in een bezwaar- of beroepsprocedure

Taxatie voor de balans

Een balanswaardebepaling geeft inzicht in de waarde van uw bedrijfspand op een bepaald moment (peildatum). Deze waarde word gebruikt voor het vaststellen van het bedrijfskapitaal voor de balans en jaarrekening.

Taxatie voor minnelijke waarderingen

Als er een overdracht plaats vindt tussen u en een gelieerde partij (bijvoorbeeld een BV), van BV naar privé of het beëindigen van bedrijfsactiviteiten kan het vaststellen van de waarde van het object voor de Belastingdienst nodig zijn. Dit werd in het verleden een minnelijke waardering genoemd. Tegenwoordig word er gesproken over een gezamelijke taxatie. Deze taxatie van het bedrijfspand doet de taxateur soms samen met een taxateur van de Belastingdienst.