Stap 1: Aanmelden

U meldt zich aan bij BloemVastgoed voor de gratis quick-scan. Maar let op, haast is geboden! Er dient binnen zes weken na het ontvangen van de beschikking bezwaar gemaakt worden tegen de WOZ-waarde. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier of door het versturen van een kopie van uw aanslagbiljet inclusief uw contactgegevens per email, post of fax.

Inschrijfformulier voor Particulieren en Ondernemers: Klik hier

BloemVastgoed werkt samen met WOZ-Consultants. BloemVastgoed taxeert en WOZ-Consultants verzorgd de juridische afhandeling.

Stap 2: Eerste beoordeling van de WOZ-waarde

Na ontvangst van uw aanmelding beoordelen wij uw dossier op haalbaarheid. U krijgt altijd een reactie van ons waarna u kunt beslissen of u de procedure via ons wilt voorzetten.

Stap 3: Verstrekken van de opdracht

Indien u de procedure via ons wilt voortzetten heeft WOZ-Consultants van u een machtiging en overeenkomst nodig. Deze worden automatisch aangemaakt en per email aan u verzonden in geval van een online intake. Ook is het mogelijk de machtiging en overeenkomst te downloaden, voor het geval u geen gebruik heeft gemaakt van de online intake.

De ondertekende machtiging en overeenkomst stuurt u tezamen met een kopie van het aanslagbiljet per email, post of fax naar WOZ-Consultants.

Stap 4: Online dossier

Nadat uw stukken zijn ontvangen en verwerkt door WOZ-Consultants ontvangt u per email inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot uw eigen online dossier opwww.wozconsultants.nl. Hierin treft u alle stukken aan die betrekking hebben op de behandeling van uw dossier.

Stap 5: Beknopt bezwaarschrift en verzoek om het taxatieverslag

WOZ-Consultants en BloemVastgoed maken in eerste instantie bezwaar gebaseerd op de gegevens uit uw aanvraag en de eerste bevindingen van BloemVastgoed. In dit bezwaarschrift verzoekt WOZ-Consultants de gemeente het taxatieverslag te verstrekken. In het taxatieverslag staan de objectkenmerken van uw object tezamen met de kadastrale aanduiding en de referentieobjecten.

Stap 6: Inhoudelijke beoordeling door ons

Na ontvangst van uw taxatieverslag zal BloemVastgoed de WOZ-waarde van uw object nauwkeurig beoordelen. De bevindingen van BloemVastgoed zullen door de juridische medewerkers van WOZ-Consultants worden verwerkt in het aanvullende WOZ-bezwaarschrift waarin nader wordt ingezoomd op de waarde vaststelling van uw object.

Stap 7: Uitspraak op bezwaar

De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om uitspraak op bezwaar te doen. Zodra de uitspraak door WOZ-Consultants is ontvangen, zullen wij deze direct in uw online dossier plaatsen, ook ontvangt u de uitspraak op bezwaar per post. Wanneer de uitspraak op bezwaar niet naar tevredenheid is, kunnen wij in overleg met u ook de beroepsprocedure voeren.